เปิดกฎหมายชัด ผัวทำงาน เมียเป็นแม่บ้าน ถ้าเลิกกัน ผัวต้องแบ่งเงินเมียไหม

09 มิถุนายน 2566

ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้ออกมาเปิดข้อกฎหมายชัด ๆ สามีทำงานส่วนภริยาเป็นแม่บ้าน ถ้าเกิดเลิกกันแล้ว จะต้องแบ่งเงินให้ฝ่ายหญิงหรือไม่

"ทนายรัชพล" ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ระบุ 

ชีวิตคู่ เมื่อถึงเวลาที่เลิกกัน มักจะต้องมีการตกลงกันเรื่องทรัพย์สิน ถ้าตกลงกันได้ด้วยดี ก็ดีไป แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง เพราะถือว่าทำมาหากินมาด้วยกัน เคยมีกรณีที่สามีทำงานส่วนภริยาเป็นแม่บ้าน

ศาลยังตัดสินให้แบ่งคนละครึ่ง

คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 83/2512

ผู้ร้องเป็นผู้ไปทำมาค้าขายโดยตนเอง ส่วนจำเลยเลี้ยงบุตรเป็นแม่บ้านและผู้ร้องออกเงินซื้อที่ดินปลูกตึกและสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดิน แต่เข้าอยู่อาศัยด้วยกันตลอดมาก็เป็นการแสดงอยู่ว่า ผู้ร้องกับจำเลยได้ร่วมกันทำมาหากินแสวงหาทรัพย์สินมาเป็นสมบัติของผู้ร้องและจำเลยร่วมกัน ทั้งมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของในทรัพย์พิพาทโดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ชัดว่าบรรดาทรัพย์ที่ผู้ร้องหรือจำเลยหามาได้ระหว่างนั้น แม้จะเป็นด้วยแรงหรือเงินของฝ่ายใดก็ไม่สำคัญ ก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทั้งสองมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของร่วมกัน

คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 9570/2551 จำเลยเลยซื้อที่ดินและรถยนต์ในระหว่างสมรส ที่ดินและรถยนต์จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลย แม้เงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากธนาคาร และเงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 400,000 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ด้วยเงินเดือนของจำเลยทั้งสิ้นก็ตาม แต่เงินเดือนของจำเลยดังกล่าวก็เป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นเงินสินสมรส

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการแบ่งทรัพย์สินของคู่รักเบื้องต้น ส่วนในชีวิตจริง อาจต้องดูเป็นกรณีไป

เปิดกฎหมายชัด ผัวทำงาน เมียเป็นแม่บ้าน ถ้าเลิกกัน ผัวต้องแบ่งเงินเมียไหม