รับ 700 พร้อมเงินช่วยเหลือ 10,000 เข้าบัตรคนจน กดเงินสดออกได้ จริงหรือไม่

07 มิถุนายน 2566

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท

จากที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงเรื่อง บัตรคนจน ดังกล่าวว่า 

ทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นจริง และไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐ

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689

รับ 700 พร้อมเงินช่วยเหลือ 10,000 เข้าบัตรคนจน กดเงินสดออกได้ จริงหรือไม่