ฮือฮา รร.ดัง เปิดสอนวิชา "ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ชี้แจงต้องเรียนอะไรบ้าง

28 พฤษภาคม 2566

ฮือฮา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เปิดสอนวิชา "ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" จุดประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ชี้แจงชัดต้องเรียนอะไรบ้าง

หลายคนที่เป็นแฟนคลับหนังสือและภาพยนตร์ "แฮร์รี่ พอตเตอร์" ต้องคุ้นชินกับ วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนโดยศาสตราจารย์ที่เป็นพ่อมดแม่มดโดยตรง เพื่อร่ายคาถาป้องกันตัวจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่หวาดกลัว

 

ฮือฮา รร.ดัง เปิดสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ชี้แจงต้องเรียนอะไรบ้าง

ล่าสุดได้เกิดกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เผยข้อมูลเรื่องรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้นักเรียนลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งปรากฏว่ามี "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี ในหมวดสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ฮือฮา รร.ดัง เปิดสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ชี้แจงต้องเรียนอะไรบ้าง

โดยหลังจากที่เกิดเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ และชาวเน็ตต่างสงสัยว่าวิชาดังกล่าวสอนเกี่ยวกับอะไรนั้น ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้ออกมาชี้แจงว่า "ส32244 การป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.5 (Protect yourself from social dangers) 2 คาบ/สัปดาห์


มี inbox เข้ามาเยอะมากว่าวิชานี้เรียนอะไร วิชานี้เกิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ครับ เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

  • วิชา ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
  • วิชา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  • วิชา ศาสตร์ความสุขและการมองโลก
  • วิชา มนุษย์สัมพันธ์
  • วิชา ติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธ


ทำไมถึงเกิดวิชานี้

ปัจจุบันการสร้าง #ภูมิคุ้มกันทางสังคม แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จะทําอย่างไรให้สามารถป้องกันและจัดการตนเองเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน #ไม่ใช้ความรู้มาใช้ในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ตกเป็น #เหยื่อของอารมณ์และความเครียด ของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากการ #ถูกกลั่นแกลงและคุกคามในทุกรูปแบบ การรู้ทัน #สื่อและข่าวสารในทางเท็จ #การถูกโกงในรูปแบบต่างๆ และการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร


วิชานี้สอนอะไร

การฝึกฝนให้รู้จักตน ความคิดและอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งในอารมณ์จากภาวะวิกฤติการเรียนรู้ความผิดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การยับยั้งชั่งใจและการจัดลําดับความสําคัญของชีวิต การรับฟังด้วยใจ จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอยIางมีความสุข


วิชานี้วัดผลอย่างไร

การสร้างหรือจำลองสถานการณ์เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น วิชานี้จะมีคาถาผู้พิทักษ์ คาถาต่อกร คาถาคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรบ้างต้องลองมาเรียน

 

ฮือฮา รร.ดัง เปิดสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ชี้แจงต้องเรียนอะไรบ้าง