ลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คขั้นตอนได้ที่นี่

16 มีนาคม 2566

ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนร่วมมาตรการบรรเทาค่าน้ำค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ยืนยันบัตรสวัสดิการสำเร็จแล้ว ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทุกคน และรับสิทธิ์เดือนแรกเมื่อไร

    กระทรวงการคลัง แจ้งผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จแล้ว และต้องการเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน 

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน คือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียง 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่

1)การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ติดต่อโทร.1130

ลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คขั้นตอนได้ที่นี่
2)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th ติดต่อโทร.1129 


3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th  ติดต่อโทร.086 848 1284 


ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา ได้ที่ 


1) การประปานครหลวง (กปน.) เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet ติดต่อโทร. 1125 


2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html ติดต่อโทร.1662


  ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” 

   ส่วนความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ 15 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 8,948,121 คน มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 1,014,730 ราย สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์  (คลิก) หรือ (คลิก) ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2566 นี้