ประกาศเตือนภัยฉบับสุดท้าย พายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

13 มีนาคม 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัย ฉบับสุดท้าย ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่

 วันนี้ 13 มี.ค.66 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9 (79/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13-14 มีนาคม 2566) ซึ่งฉบับนี้เป็นเตือนภัยฉบับสุดท้าย

 

เผย บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

(ลงชื่อ)  ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศเตือนภัยฉบับสุดท้าย พายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่


ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา