จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ " บิ๊กตู่ " นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

19 มกราคม 2566

ตอหวย! ไม่ควรพลาด ส่องทะเบียนรถ " บิ๊กตู่ " นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ใช้รถโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ทะเบียน ...... ราชบุรี

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ " บิ๊กตู่ " นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการราชบุรี แฟนคลับสวมเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติ รอต้อนรับให้กำลังใจ ชมว่านายกฯ หล่อมาก ลุงตู่บอก 'อย่าชมมากเดี๋ยวผมเหลิง'

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ \" บิ๊กตู่ \" นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท ไปยังจุดจอด ฮ. กรมการทหารช่าง (ค่ายภาณุรังษี) ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี เพื่อตรวจราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว. วัฒนธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ \" บิ๊กตู่ \" นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน ชุมชนคุณธรรม และกาดวิถีชุมชนคูบัว ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลคูบัว กลุ่มอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับ

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ \" บิ๊กตู่ \" นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ และนมัสการพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี พร้อมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกาดวิถีชุมชนคูบัวตลาดโบราณเชิงวิถีชุมชน ในคอนเซ็ปต์ “เดินดินกินโตก อิ่มทั้งกาย ได้ทั้งบุญ อุดหนุนประชาชน” ซึ่งเป็นตลาดที่มีอาหารของกินของใช้ ของพื้นบ้านขายโดยชาวบ้านในท้องถิ่น เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 น.-20.00 น. และมีการแสดงพื้นเมืองให้ชมฟรี ช่วงเวลา 17.00 น.-19.00 น.

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ \" บิ๊กตู่ \" นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 

จดไวเลย! ส่องทะเบียนรถ \" บิ๊กตู่ \" นั่งลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชมการแสดงชุด “รำไท-ยวนย้ายแผ่นดิน” ที่มีความสวยงามและอ่อนช้อย บอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังการเคลื่อนย้ายของชาวไท-ยวน จากโยนกมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดราชบุรีในสมัยรัชกาลที่ 1
 
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีชมสาธิตวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การทอผ้าจกที่มีลวดลายสีสันสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ชมการทำกระเป๋าจากกาบกล้วยซึ่งเป็นนวัตกรรมรักษ์โลก ต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นสู่งานแฟชั่นที่ทันสมัยและสวยงาม ชมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยต่าง ๆ เช่น ผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าซิ่นต๋า ที่มีการออกแบบลวดลายและพัฒนารูปแบบผ้าให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ นับเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมชมการสาธิตทำโมบายดอกเข็มโดยใช้เศษด้ายที่เหลือจากการทอผ้ามาพันไม้และสลับสีเส้นด้ายเพื่อให้เป็นสีสรรสวยงาม การทำลวดลายขลุ่ยโดยการใช้ความร้อน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทดลองทำด้วย รวมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ เช่น หมวกกุยเล้ย งอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์งานจักสาน งานฝีมือ ของที่ระลึกเป็นของขวัญของฝากและของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
 
“นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด บูรณาการวิถีชีวิตท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ของชาวไท-ยวนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้าจกแบบโบราณ ขอให้มีการพัฒนารูปแบบและประยุกต์ลวดลายให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการตลาดสากล โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งคำนึงถึงการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย พร้อมขอให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คนรุ่นใหม่เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยด้วย” นายอนุชาฯ กล่าว
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี (โบราณสถานหมายเลข 18) พุทธมหาสถานกลางเมืองราชบุรีในยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี อายุทางโบราณคดีราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ก่อนเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดราชบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกฯ ใช้รถโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ทะเบียน กค 9 ราชบุรี