กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย คลื่นลมแรง ฝนกระหน่ำภาคใต้

24 ธันวาคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยฉบับ 1 คลื่นลมแรง ผลจากฝนกระหน่ำภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2565 นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 1 (359/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2565) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย คลื่นลมแรง ฝนกระหน่ำภาคใต้

โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565


 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

(ลงชื่อ)    ชมภารี ชมภูรัตน์   

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย คลื่นลมแรง ฝนกระหน่ำภาคใต้


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews