เปิดจองตั๋วแล้ววันนี้ การรถไฟฯ เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน

18 ธันวาคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดเพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ - สายตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดจองตั๋วแล้ววันนี้ การรถไฟฯ เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน ช่วงปีใหม่ 2566

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดเพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ - สายตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดจำหน่ายตั๋วขบวนพิเศษเริ่ม 17 ธันวาคม 2565 รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1 แสนคนต่อวัน มั่นใจเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมแจ้งงดให้บริการขบวนรถไฟนำเที่ยว 4 ขบวน

เปิดจองตั๋วแล้ววันนี้ การรถไฟฯ เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน


 

เปิดจองตั๋วแล้ววันนี้ การรถไฟฯ เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางรถไฟจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจำ ตั๋วโดยสารถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้ว ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลดังกล่าว 

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ จึงเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 6 ขบวน ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 2 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน ซึ่งเป็นรถนั่งชั้น 3 จำนวน 54 คัน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 8,000 คน/วัน

 ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 6 ขบวน มีดังนี้

เที่ยวไป : วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 955 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 07.30 น. และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 967 กรุงเทพ-อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงเวลา 08.10 น. และขบวนรถที่ 977 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 09.00 น.

เที่ยวกลับ : วันที่ 2 มกราคม 2566 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 04.10 น. และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.25 น. และขบวนรถที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.10 น. ถึงเวลา 07.30 น.

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้มีการพ่วงตู้โดยสารของรถทุกขบวนให้เต็มหน่วยลากจูง เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน และได้เร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสาร เพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่เดินประจำในทุกเส้นทางที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯขอแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยว จำนวน 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ และขบวนที่ 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อนำรถพ่วงมาหมุนเวียนใช้งานกับขบวนรถพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ

ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋ว และสำรองที่นั่งล่วงหน้าของขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 6 ขบวนดังกล่าวด้วยระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เปิดจองตั๋วแล้ววันนี้ การรถไฟฯ เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน