"บีทีเอส กรุ๊ปฯ" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

16 ธันวาคม 2565

บีทีเอส กรุ๊ปฯ เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


    วันที่ 16 ธันวาคม 2565  คณะผู้บริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ  และ นายคง ชิ เคือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"

 

   พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"

\"บีทีเอส กรุ๊ปฯ\" เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร \"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ\"