thainewsonline

กนอช.เตือนพี่น้องภาคใต้วันที่ 8-11 ธ.ค. ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

05 ธันวาคม 2565

กอนช. ประกาศฉบับที่ 5 เตือนพี่น้องชาวใต้  มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565

กนอช.เตือนพี่น้องภาคใต้ 8-11 ธ.ค. ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

กอนช. ประกาศฉบับที่ 5 เตือนพี่น้องชาวใต้  มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 นี้ 

กนอช.เตือนพี่น้องภาคใต้วันที่ 8-11 ธ.ค. ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)​ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)​ เปิดเผยว่า กอนช. ประกาศฉบับที่ 56/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ 

โดย กอนช. ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

กนอช.เตือนพี่น้องภาคใต้วันที่ 8-11 ธ.ค. ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

affaliate-2

1. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 

จังหวัดชุมพร (อำเภอละแม)  จังหวัดภูเก็ต (อำเภอถลาง และเมืองภูเก็ต) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอกาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน ดอนสักและเมืองสุราษฎร์ธานี) จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา พรหมคีรี ปากพนัง นบพิตำ และพระพรหม) จังหวัดพัทลุง (อำเภอเขาชัยสน ควนขนุน บางแก้ว ปากพะยูน ป่าบอน และกงหรา)จังหวัดสงขลา (อำเภอกระแสสินธุ์ ระโนด เทพา รัตภูมิ ควนเนียง หาดใหญ่ สทิงพระ และจะนะ)

จังหวัดตรัง (อำเภอกันตัง) จังหวัดสตูล (อำเภอเมืองสตูล) จังหวัดปัตตานี (อำเภอไม้แก่น หนองจิก โคกโพธิ์ สายบุรี กะพ้อ ยะหริ่ง ทุ่งยางแดง และมายอ) จังหวัดยะลา (อำเภอรามัน เมืองยะลา และยะหา) และจังหวัดนราธิวาส (อำเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ เจาะไอร้อง บาเจาะ ยี่งอ แว้ง สุไหโก-ลก สุคิริน และรือเสาะ)

2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน และระดับน้ำล้นตลิ่ง

บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำชุมพร คลองหลังสวน แม่น้ำตาปี แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง คลองชะอวด แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก 3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve)

รวมทั้งอ่างฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลาง ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อน

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ

2. ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและ อิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก

3. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
 

กนอช.เตือนพี่น้องภาคใต้วันที่ 8-11 ธ.ค. ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

affaliate-3