ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เดือนธันวาคม จ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ เช็ค

01 ธันวาคม 2565

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เดือนธันวาคม จ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ เช็ค โดยเดือนธันวาคมนี้ยังอยู่ในช่วง 3 เดือนที่ลดหย่อนเงินสมทบค่าประกันสังคมอยู่

เข้าสู่เดือนธันวาคม 2565 เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบกี่บาท เช็คได้ที่นี่ เรามีคำตอบมาให้

โดยก่อนหน้านี้ทางประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบ 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65) ให้นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 อยากรู้เดือนนี้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่าไหร่ เช็ครายละเอียดที่นี่ได้เลย

- ผู้ประกันตนมาตรา 33
นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท

 

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เดือนธันวาคม จ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ เช็ค

- ผู้ประกันตนมาตรา 39
ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)

-ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

 

เงินสมทบประกันสังคม เดือนธันวาคม จ่ายกี่บาท