สั่งย้าย รองผบก.น. 6 พ้น ผกก.สน.ยานนาว เซ่นปมเรียกรับเงินแลกการปล่อยรถหรู

23 พฤศจิกายน 2565

ผบก.น.6 สั่งย้าย รองผบก.น. 6 พ้นจากตำแหน่ง ผกก.สน.ยานนาว เซ่นปมร้อนเรียกรับเงินแลกการปล่อยรถหรูที่ยึดจากจินหลิงผับ

จากกรณีที่ ตำรวจสืบสวนนครบาล นำหมายค้นปิดล้อมตรวจค้นอาคารร้านจินหลิง และอาคาร LEELA อาคาร WIP WUP CAR WASH ตั้งอยู่เลขที่ 60-60/1 ถนนเจริญราษฎร์ พื้นที่ สน.ยานนาวา เปิดเป็นสถานบริการร้านคาราโอเกะให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีน โดยไม่ได้รับอนุญาต มีการจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ จัดสถานที่ให้มีการมั่วสุมยาเสพติด พบนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 200 คน และยาเสพติดอีกจำนวนมาก จนกระทั่งวันต่อมา (26 ต.ค.) มีคำสั่งย้ายแบบฟ้าผ่า พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.สน.ยานนาวา ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (ศปก.บก.น.6) ทันที ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

และเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) ได้ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ที่ 453/2565 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระบุใจความว่า "ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีเหตุผลความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจ รักษาราชการแทน ภายในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 68 (5) และ 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563

จึงให้ พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565"

สั่งย้าย รองผบก.น. 6 พ้น ผกก.สน.ยานนาว เซ่นปมเรียกรับเงินแลกการปล่อยรถหรู

 

นอกจากนี้ยังลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ที่ 454/2565 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุใจความว่า "ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีคำสั่งที่ 409/2565 ลง 26 ตุลาคม 2565 ให้ พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 รักษาราชการแทนผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวานั้น ต่อมากองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีเหตุผลและความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 68 (5) และ 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (ศปก.บก.น.6) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 มอบหมาย และให้ยกเลิกคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ที่ 409/2565 ลง 26 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565"

สั่งย้าย รองผบก.น. 6 พ้น ผกก.สน.ยานนาว เซ่นปมเรียกรับเงินแลกการปล่อยรถหรู

ทั้งนี้ มีรายงานว่าสาเหตุที่ ผบก.น.6 เซ็นคำสั่งเด้ง พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เนื่องจากก่อนหน้านี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ต.อ.ณัฐพล ซึ่งขณะนั้นรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้กำกับการ สน.ยานนาวา ได้คืนรถหรู 1 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดมาจากผับจินหลิง ไว้ตรวจสอบ ให้กับผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

ซึ่ง บช.น. เห็นว่าไม่ชอบด้วยระเบียบ ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จึงต้องมีคำสั่งย้าย พ.ต.อ.ณัฐพล ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการ ผู้กำกับการ สน.ยานนาวา เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews