"กลุ่มเปราะบาง"รับเงินเยียวยาเดือนพฤศจิกายน 65 เช็คเลยเงินเข้าแล้ววันนี้

09 พฤศจิกายน 2565

เงินเยียวยางวดเดือนพฤศจิกายน2565  เช็คเลย"กลุ่มเปราะบาง​​​​​​​"เงินเข้าแล้ววันนี้ อัปเดตล่าสุดโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร-เบี้ยผู้พิการ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

   อัปเดตล่าสุดโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เช็คเงินเยียวยางวดเดือนพฤศจิกายน2565  เช็คเลย"กลุ่มเปราะบาง"เงินเข้าแล้ววันนี้ ได้รับโอนเท่าไร โดยกรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเข้าบัญชีกลุ่มเปราะบางที่ประกอบไปด้วยเด็กเล็ก-6 ขวบที่รับเงินอุดหนุนบุตร ,ผู้พิการ ที่รับเบี้ยความพิการ และผู้สูงอายุ ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะโอนเงินเยียวยาเดือนพฤศจิกายน 2565เข้าบัญชีวันที่ 10 พ.ย. 65

\"กลุ่มเปราะบาง\"รับเงินเยียวยาเดือนพฤศจิกายน 65 เช็คเลยเงินเข้าแล้ววันนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท 

-เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท  เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองได้ตามขั้นตอนนี้

-เข้าสู่เว็บไซต์  คลิก

-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
-กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
-กดค้นหาข้อมูล

 

เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท)

-อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท

-อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
 

\"กลุ่มเปราะบาง\"รับเงินเยียวยาเดือนพฤศจิกายน 65 เช็คเลยเงินเข้าแล้ววันนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 -1,000 บาท จ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

-อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท

-อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท

-อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท

-อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท


  เช็ค"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง"พฤศจิกายน 2565 ปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)


-พฤศจิกายน 2565 จ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565 จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2565
มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566
เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566
พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566
กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews