คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

30 ตุลาคม 2565

ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุมคล้ายฟูจิยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเข้าฤดูหนาววันแรก การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว โดยอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเชียส

คนกรุงต้องอิจฉา! ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุมยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเข้าฤดูหนาววันแรก

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเชียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วงส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าตอนบนของประเทศช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 องศา ตลอดทั้งฤดู ส่วนจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะหนาวที่สุดคือ จังหวัดน่าน เชียงราย นครพนม และสกลนคร อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 8-10 องศา ส่วนตามเทือกเขา และยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอนูหภูมิต่ำกว่า 8 องศา กับมีเหมยขาบหรือแม่คะนิ้ง หรือน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ของยอดดอย และยอดภู

ช่วงหนาวสุดของภาคเหนือยังจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมถึงมกราคม เช่นทุกปี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูหนาวแม้อากาศจะยังไม่หนาว แต่ถือว่ามีอากาศเย็น ในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียส แต่พบว่าหลายพื้นที่มีหมอกหนาในตอนเช้า เช่นเดียวกันที่ยอดดอยสุเทพเช้านี้มีเมฆหมอกปกคลุมบริเวณยอดดอย ทำให้เมื่อมองจากตัวเมืองเชียงใหม่เช้านี้เหมือนกับภูเขาไฟฟูจิ ดูสวยงามเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่น

ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รายงานสภาพอากาศ และบรรยากาศการท่องเที่ยวมาว่า เช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา ส่วนที่กิ่วแม่ปาน 12 องศาเช้านี้ท้องฟ้าเปิด นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมแสงสีทองแรกของเช้าวันใหม่กันท่านอากาศอากาศที่หนาวเย็น ก่อนที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวที่ยอดดอย และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะเริ่มเปิดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเป็นวันแรก หลังจากที่ปิดเพื่อให้ป่าฟื้นฟูธรรมชาติ

คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

คนกรุงต้องอิจฉา ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุม ดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา