ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจที่ รพ. ไหน เช็กได้ที่นี่

28 ตุลาคม 2565

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 โดยทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยชื่อที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสุขภาพฟรี โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เช็กได้ที่นี่!

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ใครที่มีความต้องการตรวจสุขภาพประจำปี 2565  โดยทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยชื่อที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจที่ รพ. ไหน เช็กได้ที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพฟรีประจำปี 2565 ของ ประกันสังคม คลิกที่นี่

โดยมีผู้ประกันตนทุกท่าน ที่มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- มีการตรวจร่างกายตามระบบ
- ซักประวัติ เพื่อค้นหาความผิดปกติ และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ตรวจเช็คไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไตเป็นต้น
- การตรวจอื่น ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก เอ็กซเรย์

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจที่ รพ. ไหน เช็กได้ที่นี่

 

รายละเอียดการตรวจร่างกายมีดังนี้

1.ตรวจร่างกายทั่วไป

การคัดกรองการได้ยินFinger Rub Test 
-อายุ 15 ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
- อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBC
- อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ปัสสาวะ UA
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

3.ตรวจสารเคมีในเลือด

น้ำตาลในเลือด FBS
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การทำงานของไต Cr
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
- อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

4.การตรวจอื่น ๆ

เชื้อไวรัสตับอักเสบHB sAg
- สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง

มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

เลือดในอุจจาระ FOBT
- อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจที่ รพ. ไหน เช็กได้ที่นี่

 

Cr.สำนักงานประกันสังคม