ประกันสังคมชวน ม.33 และ ม.39 ผู้หญิงตรวจสุขภาพเต้านม - มะเร็งปากมดลูก ฟรี!

08 มีนาคม 2565

เนื่องในวันสตรีสากล สำนักงานประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ผู้หญิงตรวจสุขภาพเต้านม - มะเร็งปากมดลูก ฟรี!

เนื่องในวันสตรีสากล สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตนผู้หญิง มาตรา 33 และ มาตรา 39 มาใส่ใจสุขภาพ ตรวจสุขภาพเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี

ประกันสังคมชวน ม.33 และ ม.39 ผู้หญิงตรวจสุขภาพเต้านม - มะเร็งปากมดลูก ฟรี

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

-อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
-อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว

– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

 

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์

 

ประกันสังคมชวน ม.33 และ ม.39 ผู้หญิงตรวจสุขภาพเต้านม - มะเร็งปากมดลูก ฟรี

 

คำแนะนำก่อนการรับบริการ

  • แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
  • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  • หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง