svasdssvasds
ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน

ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน

27 ต.ค. 2565 เวลา 15:14 น.337

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.2565 เวลา 14.00 น.

ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.2565 เวลา 14.00 น. โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ตั้งแต่เข็ม 2 , 3 , 4 และ 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้บริการขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อพร้อมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

เข็ม 2

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 ก.ค.2565
ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์
แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 ก.ค.2565
โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565
เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือเคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3
เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3
เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2565
เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์
แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์
ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2565
ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565
ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน

affaliate-2

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่วันนี้ (27 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2 , 3 , 4 และ 5 ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1-4 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนทาง (คลิกที่นี่)

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถเข้ารับบริการปรึกษาการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยการฉีดวัคซีนวัคซีนแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ฉีดและเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์

ด่วน! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2-5 ฟรี ได้จนกว่าจะเต็มจำนวน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด