เช็กเงื่อนไข รพ. เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 2 และกระตุ้นเข็ม 3

05 มกราคม 2565

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เข็มที่2 และกระตุ้นเข็มที่ 3 ขยายระยะเวลาถึง 28 มกราคม 2565

โรงพยาบาลราชวิถี เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1,2 และเข็มกระตุ้น วันละ 200 คน หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด! ขยายระยะเวลา วันที่ 4 -28 มกราคม 2565 (เว้นวันที่ 20 -21 ม.ค. 65 และวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ จุดลงทะเบียนฉีดวันซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี) **Update ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เช็กเงื่อนไข รพ. เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 2 และกระตุ้นเข็ม 3

เงื่อนไขการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

   - สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (ไม่จำกัดสัญชาติ)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 (จากโรงพยาบาลอื่น)

   - แทน แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือ ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 จากโรงพยาบาลอื่น (ตามความสมัครใจ)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น

   - สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

   - สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) กับ แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) หรือ ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

   - ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบโดส ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการได้

  • ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 คลิก
  • ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 (จากโรงพยาบาลอื่น) คลิก
  • ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น คลิก

 

***สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.บัตรประจำตัวประชาชน 

2.บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี) 

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด

เช็กเงื่อนไข รพ. เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 2 และกระตุ้นเข็ม 3

 

ขอบคุณ โรงพยาบาลราชวิถี