กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วม ดินสไลด์ ” ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุด

16 ตุลาคม 2565

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วม" และ " ดินสไลด์ "  ในโครงข่ายทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดังนี้

กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วมดินสไลด์  ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 30 แห่ง

กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วม ดินสไลด์ ” ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุด

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วม" และ " ดินสไลด์ "  ในโครงข่ายทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดังนี้ น้ำท่วม/ดินสไลด์ 14 จังหวัด รวม 42 แห่ง การจราจรผ่านได้ 12 แห่ง ผ่านไม่ได้ 30 แห่ง

1.จ.ขอนแก่น ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

2.จ.ศรีสะเกษ ( 9 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

3.จ.นครราชสีมา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

5.จ.อุบลราชธานี ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วม ดินสไลด์ ” ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุด

6.จ.มหาสารคาม ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

7.จ.ยโสธร ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

8.จ.นครปฐม ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

9.จ.สระบุรี ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

10.จ.สุพรรณบุรี ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

11.จ.อ่างทอง ( 4 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

12.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

13.จ.สิงห์บุรี ( 6 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

14.จ.นครสวรรค์ ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วม ดินสไลด์ ” ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุด

กรมทางหลวงฯ แจ้ง “น้ำท่วม ดินสไลด์ ” ทางหลวงจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ล่าสุด