thainewsonline

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

28 กันยายน 2565
399
ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

เปิดกฎหมายชัดๆ พวกที่ชอบกั๊ก วางของกั๊กที่จอดรถ สามารถถ่ายรูปส่งได้เลย แถมคนแจ้งยังได้ส่วนแบ่งค่าปรับด้วย

antifakenewscenter ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยระบุถึงผู้ที่ชอบ กั๊กที่จอดรถ หรือนำของมาวางขวางจองที่จอดรถ ระบุว่า 

ในยุคที่ที่จอดรถหายากกว่าทองคำ ทำให้ใครหลายคนต้องจับจองที่จอดรถอย่างยากลำบาก แต่รู้หรือไม่? ว่าการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอง หรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

affaliate-2

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่ง และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมกึ่งหนึ่ง

(มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่งพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

affaliate-3