คนขับรถควรรู้! อัตราโทษกฎหมายจราจรใหม่ เริ่มวันนี้ 5 ก.ย. 65 ปรับหลักแสน

05 กันยายน 2565

อัตราโทษกฎหมายจราจรใหม่ เริ่มวันนี้ 5 ก.ย. 65 เพิ่มบทลงโทษหนักกว่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น กรณีเมาเเล้วขับ พร้อมทั้ง เพิ่มอัตราโทษ ปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ

คนขับรถควรรู้! อัตราโทษกฎหมายจราจใหม่ เริ่มวันนี้ 5 ก.ย. 65 โทษหนัก ติดคุก-ปรับอ่วมถึงเงินแสน แจ้งให้ทราบ "คนขับรถ" และเจ้าของรถควรรู้ อัตราโทษกฎหมายจราจรใหม่ เริ่มวันนี้ เช็กจับปรับเงินแสน 

คนขับรถควรรู้! อัตราโทษกฎหมายจราจรใหม่ เริ่มวันนี้ 5 ก.ย. 65 ปรับหลักแสน

เช้านี้ (5 ก.ย. 2565) ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้ย้ำว่า มีผลแล้ววันนี้! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มโทษ เมาแล้วขับ ทำผิดซ้ำเจอโทษหนัก เริ่ม 5 ก.ย. 65 ทำผิดครั้งแรก โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000–20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 5หมื่น - 1แสนบาท

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2565 โดยมีข้อปฎิบัติที่ประชาชนต้องรู้ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการเพิ่มโทษในหลายคดี และโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีการกระทำผิดซ้ำ

โดยเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับ กระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

คนขับรถควรรู้! อัตราโทษกฎหมายจราจรใหม่ เริ่มวันนี้ 5 ก.ย. 65 ปรับหลักแสน

เพิ่มอัตราโทษ ปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงในการสูญเสีย ของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

นอกจากนี้ ยังเพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของ ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง โดยเพิ่มอัตราโทษปรับ ดังนี้

  • ขับรถเร็วเกินกำหนด, ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง, ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
  • ขับรถย้อนศร, ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
  • เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย

รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้, สำหรับรถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอน ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การนั่งบริเวณแค็บ หรือนั่งท้ายกระบะ

สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด 

ที่นั่งนิรภัยหรือเบาะนั่งในรถยนต์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้  ซึ่งที่นั่งนิรภัยนี้ ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำประกาศและลงประกาศให้ทราบในราชกิจจานุเบกษา