เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตัง

02 กันยายน 2565

"คนละครึ่งเฟส5"ซื้อตั๋วบีทีเอสได้แล้ว คนละครึ่งเฟส5อัพเดทล่าสุด เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อบัตรโดยสารผ่านแอปเป๋าตัง


   คนละครึ่งเฟส5อัพเดทล่าสุด คนละครึ่งเฟส 5ซื้อตั๋วบีทีเอสได้แล้ว  โดยทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS แจ้งผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วเดินทางได้เฉพาะบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) เท่านั้น โดยติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี  คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว บีทีเอสรองรับคนละครึ่งเฟส 5 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตัง
  ประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระ คือ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) เท่านั้น ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารด้วยโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส5 ซื้อบัตรโดยสารผ่านแอปเป๋าตัง  ขั้นตอนใช้คนละครึ่งเฟส 5ซื้อตั๋วบีทีเอส  มีดังนี้

1.เติมเงินใส่แอปเป๋าตัง ในช่อง G-Wallet
2.กดแถบสแกนคนละครึ่งเพื่อสแกนจ่าย
3.สแกน QR ค่าโดยสาร จากแอปถุงเงินของผู้ให้บริการ
4.ยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
5.ระบบทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปจากแอปเป๋าตังยืนยัน

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตัง
-ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี
-เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารและการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
-ไม่สามารถใช้เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรแรบบิทได้

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ซื้อตั๋วบีทีเอส ซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตัง

  ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งซื้อตั๋วBTSโดยสารผ่านแอปเป๋าตังในแต่ละวันได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.งฝากร่างน้องไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อน ถึงจะเหนื่อย ท้อแค่ไหน ก็ต้องสู้ต่อ ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดเลือกบุคคลากรให้มีระเบียบวินัยมากกว่านี้

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ TNEWS