บขส. เปิดชำระค่าตั๋วผ่าน คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

02 กันยายน 2565

เริ่มแล้ว บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับชำระค่าตั๋ว ผ่านโครงการ คนละครึ่ง เฟสที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเดินทางและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 โดยภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

บขส. เปิดชำระค่าตั๋วผ่าน คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

 

นอกจากนี้ ได้มอบหมาย นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บขส. เป็นผู้ประสานงานและรับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้รับชำระเงินในโครงการฯ จำนวน 137 เครื่อง จากตัวแทนธนาคารกรุงไทย และจะส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังสถานีเดินรถของ บขส ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะชำระค่าโดยสารผ่านโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานขายตั๋ว ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ได้โดยตรง

บขส. เปิดชำระค่าตั๋วผ่าน คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

 

ส่วนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส.ได้ ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส.

บขส. เปิดชำระค่าตั๋วผ่าน คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews