สมัครคนละครึ่งเฟส 5 สำเร็จ ทำไงให้ไม่ถูกริบสิทธิคืน มีคำตอบ ห้ามลืมเด็ดขาด

22 สิงหาคม 2565

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ให้เงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 800 บาท ทำไงให้ไม่ถูกริบสิทธิคืน

จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน ใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ และกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 800 บาท

ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ประชาชนกดยืนยันสิทธิคนละครึ่ง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

สมัครคนละครึ่งเฟส 5 สำเร็จ ทำไงให้ไม่ถูกริบสิทธิคืน มีคำตอบ ห้ามลืมเด็ดขาด

สิ่งที่จะต้องคิดถึง คือ การรักษาสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ต่อไป ด้วยการใช้สิทธิครั้งแรกภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการคนละครึ่งกำหนด ซึ่งกลุ่มคนเก่าที่เคยร่วมคนละครึ่งเฟส 4 และกลุ่มคนใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องใช้จ่ายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนเก่า)

ต้องใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนใหม่)

ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย. 65 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

สมัครคนละครึ่งเฟส 5 สำเร็จ ทำไงให้ไม่ถูกริบสิทธิคืน มีคำตอบ ห้ามลืมเด็ดขาด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews.co.th