ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบเดือนกันยายน

23 สิงหาคม 2565

จองคิวฉีดรอบเดือนกันยายน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขอเรียนให้ท่านทราบว่า ศูนย์ฯจะเปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง และสำหรับผู้มีอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

โดยมาตรงวันเวลาจอง สามารถเข้าจุดฉีดรับบริการได้เลย

แต่สำหรับท่านที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือ

ยังสามารถ รับบริการแบบ Walk in ได้ทุกวัน

โดยต้องผ่านขั้นตอนที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าฉีดวัคซีน

เปิดจองคิว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.

เริ่มฉีดวัคซีน

วันที่ 1-30 กันยายน 2565

รับบริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวัน

เข้าประตู 2 ทุกชนิดวัคซีน

โดยจะเข้ามาแยกโซนให้บริการแต่ละชนิดวัคซีนด้านใน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบเดือนกันยายน

ในวันนัดฉีดวัคซีนโปรดแสดง QR CODE / SMS / App “Vaccine บางซื่อ”

เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

#โชว์คิวอาร์โค้ดแล้วไปฉีดเลย

จองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบเดือนกันยายน

หมายเหตุ

- เข็มที่ 1,2 เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

หรือผู้ใหญ่ ที่ต้องการรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค

จะให้บริการเฉพาะรูปแบบ walk in

- เข็มที่ 3 มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน

และตั้งแต่เข็มที่ 4 ขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า อย่างน้อย 120 วัน

- คนไทยโปรดใช้หมายเลขบัตรประชาชนแทนการจองฉีดวัคซีน

- ชาวต่างชาติ/ต่างด้าว โปรดใช้หมายเลข CID ที่ใช้สมัครหมอพร้อม

ขึ้นต้นด้วยเลข 60… แทนเลขบัตรประชาชน

หรือใช้เลขพาสปอร์ตเดิมที่เคยรับบริการในเข็มก่อนหน้า

เพื่อให้ประวัติการรับวัคซีนต่อเนื่อง

- อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส

กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส หรือฉีดเข้าชั้นผิวหนัง

- อายุตั้งแต่ 5-11 ปี เข็มกระตุ้นรับบริการชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส 10mcg/0.2ml

ศูนย์จะให้บริการวัคซีนวันสุดท้าย วันที่ 30 กันยายน 2565 ครับ

ท่านใดที่ครบระยะกระตุ้นแล้ว รีบมารับบริการกันนะครับ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบเดือนกันยายน