สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “ไฟเซอร์” (ฟรี)

18 สิงหาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “ไฟเซอร์” (ฟรี) “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 1 เข็ม 2 ภายในวันที่ 20 ก.ค.2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 ก.ค.2565

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 พ.ค.2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค + ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

- แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565

- เคยได้รับโมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 มี.ค.2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3

โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 20 เม.ย.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “ไฟเซอร์”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 22 ส.ค.2565

ลงทะเบียนทาง www.shorturl.at/fhjtA

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

SCAN QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

- กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ และกด “ส่ง”

หลังจากนั้นถ่ายภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน

- กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน)

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน