thainewsonline

https://sinopharm.cra.ac.th และ CRA SINOP เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก

25 กรกฎาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน รอบเก็บตก เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ผ่าน https://sinopharm.cra.ac.th เเละ แอปพลิเคชั่น CRA SINOP

    25ก.ค.64  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Nithi Mahanonda เผยว่า เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย รอบเก็บตก 48,756 ราย ผ่าน https://sinopharm.cra.ac.th และ แอป CRA SINOP จองได้ระหว่าง 27-28 ก.ค.นี้

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญานะครับ

เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน
เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ
แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง


1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th
2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

 หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส


*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น


**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม

แจ้งประชาสัมพันธ์!
ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 และยังไม่ได้ดำเนินการโอนเงินหรือล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน
คลิกดูรายชื่อ >> https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/รายชื่อองค์กรผู้ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเงิน.pdf
ขอให้องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบอีเมลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน และดำเนินการโอนเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.


หากเลยกำหนดดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้แก่องค์กรท่าน เพื่อนำโควต้าไปจัดสรรให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ต้องการต่อไป
 

ขอบคุณ
Nithi Mahanonda