ศบค. เผยแล้ว 4 กลุ่มบุคคล ที่จะได้ฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ของรับบริจาค

23 กรกฎาคม 2564

จากกรณี แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค. ) แถลงสถานการณ์ประจำวัน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำนศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

โดยในที่ประชุม ได้มีการสรุปถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ "ไฟเซอร์" ที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ โดยจะกระจายวัคซีนไปยังบุคคล 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้..

 

กลุ่ม 1 บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

กลุ่ม 3 ชาวต่างชาติ โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

กลุ่ม 4 คนไทย ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักกีฬาและนักการทูต

4 กลุ่มบุคคล ที่จะได้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ของรับบริจาค

ทั้งนี้ ตามรายงานตัวเลขของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ประจำวันวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มรวม 14,575 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย ผู้ป่วยสะสม 438,844 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,775 ราย หายป่วยสะสม 292,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 114 ราย