ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ ประชวร

16 ธันวาคม 2565

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงรับทราบข่าวพระอาการประชวรของ พระองค์ภาฯ.

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ข่าวในพระราชสำนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 18.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ. ประชวร

เวลา 20.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ. ประชวร

 ในโอกาสนี้ พลเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พลโท ธนา เลาหวณิช หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ. ประชวร

  ในขณะที่ วาสนา นาน่วม นักข่าวสายการทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ ว่า พระพักตร์ "พระราชินี"  เมื่อคืนนี้ ในหลวง-พระราชินี ยังทรงเข้มแข็งปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อจนจบ ทั้งพระราชทานกระบี่ นายร้อย - ตุลาการศาลทหารปฏิญาณตน แม้จะทรงรับทราบข่าว พระองค์ภา ทรงหมดพระสติที่ปากช่อง เขาใหญ่แล้ว ตั้งแต่ช่วงเย็นกว่า จะเสร็จสิ้น 2 พิธี 3 ทุ่ม ก่อนรีบเสด็จเยี่ยม

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ. ประชวร

  ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่น แม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ. ประชวร

ชมคลิป

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews