ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

18 มกราคม 2567

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends” วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฉะเชิงเทรา(YEC) ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends”วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 20.00น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67
5 ภาคีเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร และสถาบันการศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน“8Riew Feel แฟ Coffee&Friends”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะงาน Coffee Festival ซึ่งงานลักษณะดังกล่าวยังไม่เคยจัดมาก่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

ประกอบกับปัจจุบันกระแสนิยมเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีร้านกาแฟรสชาติดีๆ คาเฟ่เก๋ๆ หรือร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจประกอบอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วย

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

อีกทั้งปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเดินทางไปร้านกาแฟ แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่เดินทางเพื่อมาดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟ  (คอกาแฟ และรักการดื่มกาแฟ)

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความรู้เรื่องกาแฟดี กลุ่มที่สอง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมบรรยากาศร้านกาแฟ มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เก๋ๆ และฟินกับการได้ลิ้มลองเบเกอรี่ อร่อยๆ และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพลังบอกต่อและพร้อมแชร์ประสบการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ใช้ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ มีมุมสงบ และมีความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นสถานที่ทำงาน (Workation)  ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจุดเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ประกอบการร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง รสชาติดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จัก 

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67
ประกอบกับจังหวัดฉะเชิงเทรามีศาสนสถานสำคัญหลายแห่ง ที่เป็นที่เคารพสักการะของศาสนิกชน  มีศิลปะ วัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีกิจกรรมชุมชนที่มีความหลากหลาย  และมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีรสชาติดีสมกับแดนดินถิ่นสามน้ำ นำมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารทั้งคาวหวาน ซึ่งของดีเมืองแปดริ้วต่างๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น นำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต่างออกไปจากเดิม

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

โดยทั้ง 5 หน่วยงาน คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายขยายวงกว้างมากขึ้น ช่วยกระตุ้นความถี่ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

เกิดการกระจายรายได้เพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ที่จะสร้าง Meaningful Travel ด้านประสบการณ์ที่มีคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวและเมืองศิลปะ ผ่าน Story Telling สร้างแรงบันดาลใจเดินทางตามรอยเรื่องราวนำเสนอ ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวัน 366 วัน ตลอดปี และสุขทันทีที่เที่ยวฉะเชิงเทรา

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

นอกจากนี้ การจัดงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends” ยังรณรงค์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มาออกร้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยการขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการคัดแยกขยะภายในงาน เพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
                             

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 5 โซนกิจกรรม ได้แก่ 

 

•    โซนออกบูธ (ร้านกาแฟ) เบเกอรี่ อาหารและเครื่องดื่ม : ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณไม่ต่ำกว่า 40 ร้าน ประกอบด้วย ร้านกาแฟ (Speed Bar,Slow Bar)ร้านเบเกอรี่   ชื่อดังของฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กาแฟ ผู้ประกอบการ Camping และอื่นๆ มีการนำรถ Camping มาจัดแสดงสร้างบรรยากาศภายในบริเวณงาน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มาออกร้านใช้ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร้านค้าจะมีการสร้างสรรค์เมนูSignature โดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นส่วนผสม อาทิ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง น้ำตาลโตนดซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ และมีจำหน่ายเฉพาะภายในงานนี้ เท่านั้น

 


•    โซนเวทีกลางการแสดง : มีงานแสดงดนตรี (Easy Listening) การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ   การปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ่างฤาไน อำเภอ   ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มี Jame500 City Camp มาแชร์เรื่องราวสายแคมป์ สายกาแฟ

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67


มีการแสดงดนตรีจากศิลปิน (วงปลานิลเต็มบ้าน) การแสดงงานศิลปะ (เทคนิคสีจากกาแฟ) ประกอบดนตรีการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเทรา และอื่นๆ 

 


•    โซนงานด้านศิลปะ (กิจกรรม Workshop) : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะ การแสดงผลงานภาพวาดและภาพถ่ายเมืองแปดริ้ว การ Drawing ภาพเหมือน และกิจกรรม Workshop อาทิ กิจกรรมการทำสบู่จากกาแฟ กิจกรรมวาดรูปสีน้ำบนถุงผ้าจากกาแฟ และงาน Handmade อื่นๆ เป็นต้น 


•    โซนนิทรรศการภาพถ่าย (ภาพเก่า..เล่าเรื่องเมืองแปดริ้ว) : จัดแสดงภาพถ่ายในอดีตเมืองแปดริ้ว และเมืองแปดริ้วในปัจจุบันที่หาดูได้ยาก 

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67


•    โซนกิจกรรมร่วมสนุก : จัดกิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การซื้อสินค้าและบริการภายในงาน สามารถมาลุ้นรับรางวัลกับบูท ททท. 
กิจกรรมPhoto Booth รับภาพถ่ายเป็นของที่ระลึก กิจกรรมแต่งหน้า Cup Cake และอื่นๆ อีกมากมาย 

ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวงาน 8Riew Feel แฟ Coffee&Friends 2-4 ก.พ.67

    จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends” วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงการจัดงานฯ ได้ อาทิวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)ตลาดบ้านใหม่ 100 ปีศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) แวะชิมร้านอาหารชื่อดัง    ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ คาเฟ่เก๋ๆ ชิคๆ อีกหลายร้าน ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปลิ้มลอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : 8 riew feel แฟ หรือ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4009 เพจ Facebook : ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา : TAT Chachoengsao