ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้

13 กันยายน 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ สทท. จัดประชุม Update สินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้ เตรียมกระตุ้นไทยเที่ยวใต้

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดประชุม Update สินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเตรียมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการเสนอขายของ Travel Agent ทั้ง Online และ Offline โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มากกว่า 200 บริษัท

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้
    สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้  คือ การนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ ตามแนวคิด “14 x 24 x 365 : หรอยแรง” เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากทั่วประเทศ และเกิดกระแส “ไทยเที่ยวใต้” อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเน้นการเสนอขายผ่านช่องทาง Online ที่สอดคล้องกับกระแสการตลาดในปัจจุบัน

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้

 

   โดย ททท. จะนำเสนอขายผ่าน “ห้าง ททท. – TAT Department Store” ที่จะช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการท่องเที่ยวเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้  สทท. ได้นำเสนอนวัตกรรมการเสนอขาย Online ที่เป็น Friendly User สำหรับ Travel Agent เพื่อให้ “ใครๆ ก็ขายได้” นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ  แบบ Free Flow ด้วย

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้
ททท. และ สทท. มั่นใจว่า การประชุม Update สินค้าและบริการท่องเที่ยวภาคใต้ ครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ แบบ Quick Win และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้

ททท. ผนึก สทท. จัดประชุม Update สินค้า-บริการท่องเที่ยว กระตุ้นไทยเที่ยวใต้