ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

07 กันยายน 2566

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว เน้นคุณภาพและความยั่งยืน มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


    ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา ROAD TO NET ZERO : โอกาสความท้าทายทางธุรกิจ จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวยั่งยืน” ว่า ททท. วางยุทธศาสตร์ “PASS” ขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.Partnership 360 ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

2.Accelerate Access to Digital Worldพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
3.Sub-Culture Movement การลงลึกถึงระดับความเคลื่อนไหวของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย แม้ประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจการท่องเที่ยว แต่การแข่งขันช่วงชิงนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นสิ่งที่เคยทำอย่างการทำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลักและกลุ่มความสนใจเฉพาะยังต้องเดินหน้า แต่ต้องเจาะกลุ่มความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมย่อยด้วย เพื่อสร้างความแตกต่างแก่ทั้งองคาพยพท่องเที่ยวไทย จำเป็นต้องลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอความชอบของนักท่องเที่ยวที่มีเหมือนๆ กัน

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก


4.Sustainably NOW มุ่งสู่ความยั่งยืนแบบทันที เพราะความยั่งยืนไม่ใช่เทรนด์ แต่ต้องเดินเข้าหา ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถยืนอยู่บนโลกธุรกิจได้ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติของไทย เป็นต้นทุนที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัส แต่เมื่อเกิดภาวะโลกร้อน อย่างภาวะไฟป่าในเชียงใหม่ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวได้หลายเดือน นี่คือสิ่งที่กระทบชัดเจนต่อภาคการท่องเที่ยว

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวถูกท้าทายด้วยสิ่งแวดล้อม บรรยากาศไม่ดี นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมา เพราะมองว่าเป็นเดสติเนชันที่ไม่มีคุณภาพ

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ททท.ได้ปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรลุเป้าหมายจัดการอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยนำแนวคิด Sustainable Tourism Goals (STGs) มาสร้างสมดุลใหม่แก่ภาคท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  พร้อมสานต่อแนวคิด BCG และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และกลุ่มผู้คน นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ททท.ชู 4 ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพและยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก