สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพงาน Techsauce Global Summit พร้อมโชว์วิสัยทัศน์

21 สิงหาคม 2566

สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Techsauce Global Summit 2023 ภายใต้ธีม Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology


  สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Techsauce Global Summit 2023 ภายใต้ธีม ‘Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology' งานประชุมด้านเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การนำนวัตกรรมมาพัฒนาแลนด์มาร์กระดับโลก

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพงาน Techsauce Global Summit  พร้อมโชว์วิสัยทัศน์

  อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โดยในปี 2566 สยามพิวรรธ์ได้เดินหน้าขยายศักยภาพด้านดิจิทัลด้วยการจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จากัด บริษัทร่วมทุนระหว่างสยามพิวรรธน์ และบริษัท พิวอท ดิจิทัล จากัด ที่ปรึกษาชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีธุรกิจรีเทลและฟินเทค 

สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพงาน Techsauce Global Summit  พร้อมโชว์วิสัยทัศน์

สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพงาน Techsauce Global Summit  พร้อมโชว์วิสัยทัศน์

ซึ่งเตรียมขยายขีดความสามารถของ ONESIAM SuperApp ให้ก้าวล้าไปอีกขั้น รองรับการเติบโตทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมที่จะขยาย Global Ecosystem ให้ไปไกลกว่าธุรกิจรีเทล และยืนหนึ่งในฐานะผู้นาตลาด Luxury Retail ของประเทศไทย ด้วยการบุกเบิกสร้างสรรค์บริการใหม่ๆนาเทคโนโลยี Web 3.0 และ NFT เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทั้งในโลกจริง โลกดิจิทัลและโลกเสมือนแก่ลูกค้าทั่วโลก

สยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงศักยภาพงาน Techsauce Global Summit  พร้อมโชว์วิสัยทัศน์