เปิดยอดกฐิน "นุ๊ก-ปาย" ทำบุญใหญ่กับเอฟซี ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

07 พฤศจิกายน 2566

เปิดยอดกฐิน นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย โอริโอ้ ทำบุญใหญ่กับบรรดาเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมกฐินถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

อนุโมทนาบุญ นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย โอริโอ้ หลังได้ร่วมทำบุญทอดกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) โดย ป๊ายปาย โอริโอ้  ได้โพสต์ว่า  

เปิดยอดกฐิน นุ๊ก-ปาย ทำบุญใหญ่กับเอฟซี  ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

 ขออนุโมทนาสาธุบุญและขอบคุณผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินจากทุกคณะสายบุญทุกท่าน ทั้งที่เดินทางมาและร่วมบุญออนไลน์มาในครั้งนี้ 
ยอดกฐินรวมทั้งหมด 2,247,632 บาทถ้วน  

เปิดยอดกฐิน นุ๊ก-ปาย ทำบุญใหญ่กับเอฟซี  ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

ปายขอขอบคุณยอดร่วมบุญกฐินในครั้งนี้กับปายด้วยนะครับเป็นกฐินปีแรกของปายและยัง เป็นกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) ปายดีใจและรู้สึกสุขใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก


ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ ญาติมิตร เพื่อน พี่น้อง และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบุญในวันนี้  จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีโชคลาภ มีสุขภาพดี 

เปิดยอดกฐิน นุ๊ก-ปาย ทำบุญใหญ่กับเอฟซี  ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและ
ภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญ
ในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่าน 
จงพบแต่ความสุขความเจริญ คิดจะทำการสิ่งใด
ขอให้สมหวังและสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ

สาธุสาธุสาธุ
ขอบคุณทุกๆด้วยนะครับ  
ป๊ายปาย โอริโอ้ 
กฐินวัดใบบุญ 6/11/2566

ทั้งนี้ทางด้าน นุ๊ก ธนดล ก็ได้โพสต์ขออนุโมทนาสาธุบุญกับกฐินในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) ทุกท่านด้วยครับ 

ยอดบริวารกฐิน วัดใบบุญ ปี 2566  โดย คุณฉัตรนภา เขียวขำ (ป๊ายปาย โอริโอ้)  และครอบครัว และ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ยอดรวมทั้งหมด 2,247,632  บาท


ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ ป๊ายปาย โอริโอ้ และครอบครัว รวมถึง ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านที่ร่วมบุญในวันนี้  จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆ ประการ ด้วยเทอญสาธุ

เปิดยอดกฐิน นุ๊ก-ปาย ทำบุญใหญ่กับเอฟซี  ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ)

 

ที่มา นุ๊ก ธนดล / ป๊ายปาย โอริโอ้