อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

16 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊ม ปตท. บางจาก และ เชลล์ เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด ราคา น้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

 

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67   เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 49.84 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67   ปตท.

 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 37.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.75 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 45.63 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.34 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67   บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 35.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 37.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 37.75 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. 67 จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์