เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

11 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด ปตท. บางจาก ประกาศ ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 12 มิ.ย. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 มิ.ย. 67  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.39 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.64 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 37.38 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.75 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 45.64 บาทต่อลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.34 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร 
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 44.94 บาท/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 มิ.ย. 67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 35.39 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 35.64 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 37.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 37.75 บาท/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น