ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

27 พฤษภาคม 2567

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 ล่าสุด ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 37.78 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.15 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.04 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 46.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 35.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 37.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

 


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67  เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.15 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 47.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 พ.ค.67 อัปเดต ล่าสุด จาก ปตท. บางจาก เชลล์