เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

22 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดังต่อไปนี้

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ 

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67  บางจาก 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 46.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.18 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67  เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 47.44 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67  ปตท.

 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.55 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.74 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์