ราคาทองวันนี้ล่าสุด 8 พ.ค. 66 ประกาศครั้งที่ 2 มีการขยับราคาขึ้น

08 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 8 พฤษภาคม 2566 ราคาทองเปิดตลาดขึ้นที่ 100 บาท ราคาทองคำรูปพรรณบาทละ 31,760.20 บาท ขายออกบาทละ 32,950 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,350 บาท ขายออกบาทละ 32,450 บาท

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 8 พ.ค. 66 ประกาศครั้งที่ 2 มีการขยับราคาขึ้น

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 8 พ.ค. 66 ประกาศครั้งที่ 2 มีการขยับราคาขึ้น

 

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 8 พ.ค. 66 ประกาศครั้งที่ 2 มีการขยับราคาขึ้น

ราคาทองคำ วันที่ 8 พ.ค. 2566 

ประกาศครั้งที่ 1

ราคาทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 32,350 บาท
• ขายออก บาทละ 32,450 บาท

ราคาทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 31,760.2 บาท
• ขายออก บาทละ 32,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

ราคาทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 32,400 บาท
• ขายออก บาทละ 32,500 บาท

ราคาทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 31,820.84 บาท
• ขายออก บาทละ 33,000 บาท

 

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง

 ที่มา:สมาคมค้าทองคำ