วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้นเฉพาะ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

26 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ โออาร์-บางจาก ประกาศปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

 วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้นเฉพาะ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้นเฉพาะ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้น โดยทาง  โออาร์-บางจาก ประกาศปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ส่วนดีเซลราคาคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 เมษายน 2566 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.69 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้นเฉพาะ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์
 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 เมษายน 2566 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.69 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 44.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

 

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันปรับราคาขึ้นเฉพาะ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์