ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

12 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันวันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 66 อัปเดตโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) 

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

 

ราคาน้ำมันวันที่ 12 มี.ค.66 เชลล์

 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

 

ราคาน้ำมันวันที่ 12 มี.ค.66 บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันไฮพรีเมียม 97 ราคา 45.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

 

ราคาน้ำมันวันที่ 12 มี.ค.66 ปตท.

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเบนซิน ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

 

ปล.ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น