เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

08 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันประกอบด้วย ปตท. บางจาก และ เชลล์ (Shell) จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR ดังต่อไปนี้ 

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันประกอบด้วย ปตท. บางจาก  และ เชลล์ (Shell) ดังต่อไปนี้ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มี.ค.66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร 

เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มี.ค.66 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มี.ค.66 เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.34 บาท/ลิตร

เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 มีนาคม 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

 

ปล.ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น