ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

06 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 7 มีนาคม 2566 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ส่งในเวลา 05.00 น.ของวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค.66  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร 
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค.66  บางจาก 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 44.84 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค.66  ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 7 มี.ค. 66 ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน