เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง

10 กุมภาพันธ์ 2566

โดย ปตท. บางจาก และ shell แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลพรุ่งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 05.00 น.

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66  จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง

โดย ปตท. บางจาก และ shell แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลพรุ่งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันเบนซิน ลิตรละ 44.06 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.25 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.98 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.94 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.39 บาท
 • น้ำมันดีเซล ลิตรละ 34.94 บาท
 • ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
 • ราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียม 43.66 บาทต่อลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66  บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 shell

 • ราคาน้ำมันดีเซล  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเบนซิน  ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 32.54 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ก.พ. 66 จาก 3 ปั้มน้ำมันดัง