อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม "พรุ่งนี้น้ำมันลด" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

03 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 4 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงกลุ่มเบนซิน 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 มีผลพรุ่งนี้ 4 ก.พ. 66 มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม "พรุ่งนี้น้ำมันลด" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

  อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม \"พรุ่งนี้น้ำมันลด\" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ก.พ. 66 ปตท.

 

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.19 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมันราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.74 บาทต่อลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.38 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.65 บาทต่อลิตร 
 • เบนซิน อยู่ที่ 43.46 บาทต่อลิตร -0.30
 •  แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.14 บาทต่อลิตร 
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม \"พรุ่งนี้น้ำมันลด\" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม \"พรุ่งนี้น้ำมันลด\" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา  33.74  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.64 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งเติม \"พรุ่งนี้น้ำมันลด\" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์