เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน 17 ม.ค. 66 ปรับขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

16 มกราคม 2566

ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่ม ดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น

เติมด่วน! พรุ่งนี้ 17 ม.ค. 66 น้ำมันปรับราคาขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 

เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน 17 ม.ค. 66 ปรับขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ทางด้าน โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่ม ดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันปตท. พรุ่งนี้ 17 ม.ค.66

 • ราคาน้ำมันเบนซิน ลิตรละ 42.96 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.55 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.28บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.64 บาท
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.09 บาท
 • น้ำมันดีเซล ลิตรละ 34.94 บาท
 • ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
 • ดีเซลพรีเมียม 43.66 บาทต่อลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน 17 ม.ค. 66 ปรับขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันบางจาก พรุ่งนี้ 17 ม.ค.66

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน 17 ม.ค. 66 ปรับขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์


*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น