ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

09 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ปรับขึ้น - ปรับลง เช็กได้เลย

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 ปตท."

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 บางจาก "

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 เชลล์ (Shell) "

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน