เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

15 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันปตท. พรุ่งนี้ 16 ม.ค.66

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.74 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

 

 

ราคาน้ำมันบางจากพรุ่งนี้ 16 ม.ค.66

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

 

 

ราคาน้ำมันเชลล์ (Shell) พรุ่งนี้ 16 ม.ค.66

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล