ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

11 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน  (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น.) 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันปตท. พรุ่งนี้ 12 ม.ค.66 

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันบางจาก พรุ่งนี้ 12 ม.ค.66 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 42.24 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันเชลล์ (Shell)  พรุ่งนี้ 12 ม.ค.66 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ม.ค. 66 อัปเดตน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล