สรรพากรแนะใช้ “ค่าน้ำมัน” นำมาลดหย่อนภาษี ในช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้

21 ธันวาคม 2565

ข่าวดี! กรมสรรพากร ใช้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ช้อปดีมีคืน 2566 นำมาลดหย่อนภาษีได้เป็นครั้งแรก หนุนการเดินท่องเที่ยวได้

สรรพากรแนะใช้ “ค่าน้ำมัน” นำมาลดหย่อนภาษี ในช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้

สรรพากรแนะใช้ “ค่าน้ำมัน” นำมาลดหย่อนภาษี ในช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากรได้ขยายการซื้อสินค้า-บริการเพิ่ม โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก เพราะมาตรการในปี 2564-2565 จะนับเป็นค่าสินค้า-บริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ


สรรพากรแนะใช้ “ค่าน้ำมัน” นำมาลดหย่อนภาษี ในช้อปดีมีคืน ปี 2566 ได้

ส่วนค่าใช้จ่ายน้ำมันจะต้องมาจากสถานนีบริการน้ำมันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทาง และการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

สำหรับค่าซื้อสินค้า-บริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ คือ ค่าซื้อสุรา, ยาสูบ, รถยนต์, หนังสือ และนิตยสาร, ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ,ค่าที่พัก-โรงแรม , ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการสัญญาณ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ กรมสรรพากร คาดว่า จะมีผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ถึง 1.4 ล้านคน โดยรัฐจะสูญเสียรายได้จากการลดหย่อนภาษี 6.2 พันล้านบาท แต่จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าราว 4.2 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์